Wednesday, April 28, 2010

TAKRIF HADITH NABI DAN HADITH QUDSI

Takrif Hadith Nabi,
Hadith Nabi ialah berita-berita sabda nabi saw ,perbuatan dan takrijnya(tiada Larangannya)terhadap sesuatu yg dilakukan orang setelah baginda mengetahuinya,juga berita sifat tubuh badan dan keperibadian nya yg mulia.
Hadith Qudsi,
Ialah berita-berita firman tuhan yg disampaikan arti  maksudnya dari rasul saw dengan susun kata baginda sendiri.
Dengan  takrif ini nyatalah perbedaan diantara  diantara hadith Qudsi dengan Al-Quran karim.kerana Al-Quran ialah kalam Allah swt yg lafaznya dan susunkata diturunkan kepada rasullullah dan diperintahkan supaya meyampaikan kepada umat manusia.
Tiap-tiap Hadith ada sanatnya,Oleh sebab diantara masa sahabat-sahabat nabi dan masa pegumpulan hadith-hadith diselangi oleh beberapa lapisan manusia maka tiap-tiap hadith yg dikumpulkan itu tak dapatlah tidak ada sanatnya yg tertentu.
Sanat ialah salsilah(pertalian)yg terdiri dari beberapa orang rawi,satu demi satu mulai dari guru bagi seseorang pegumpul hadith hingga kepada shabat yg menerima sendiri hadit itu dari rasullullah saw.dengan memandang kepada keadaan sanad dan juga kepada keadaan tiap-tiap seorang rawi maka terbahgi hadith kepada beberapa bahgian.
Bahagian Hadith.
1)-Hadith mutawatir.
Hadith-hadith nabi saw didapati ada yg diriwayatkan oleh rawi-rawi yg ramai pada tiap-tiap lapisan sanadnya.sehingga  kepada bilangan yg mustahil pada adat meraka boleh berpakat melakukan dusta.
Hadith yg sedemikian rawinya dipanggil HADITH MUTAWATIR.
Hukum hadith mutawatir ini tetap diterima menjadi hujjah ,tidak harus ditolak dan tidak pulak harus diingkari lagi.
Hadith-hadith shoheh,Hassan dan Dhoif.
Dan ada pula hadith-hadith yg riwatnya tidak sampai kepada bilangan yg tersebut,maka hadith ini terbahgi kepada tiga bahgian.
1)Hadith Shoheh
2)Hadith Hassan
3)Hadith Dhoif

Hadith Shoheh ialah hadith yg cukup padanya 5 syarat,
1)Berhubung sanadnya.iaitu tiap-tiap rawinya itu berhubung antara satu dengan yg lain,dari awal sanat hingga keakhirnya,tidak ada rawi yg gugur,tidak disebut,
2)Tiap orang rawi dalam sanad itu bersifat cukup adil
3)Bersifat dhobit iaitu cukup kuat ingatan atau rapi simpanan kita yg ditulis hadith itu didalamnya.
4)Hadith yg diriwayatkan oleh seorang rawi itu tidak menyalahi dengan hadith yg diriwayatkan oleh rawi yg lebih kuat daripadanya.
5)Hadith yg diriwayatkan itu tidak ada illat(kecacatan yg termaklum).

.........Sambungan akan datang..

No comments: