Tuesday, December 27, 2011

Perkahwinan Sejenis Amat dilarang Dlm Islam

Islam melarang keras perkahwinan sejenis berdasarkan ayat 80 surah al-Araf: “Dan Nabi Lut juga (Kami utuskan). Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya: `Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Kemudianya, Allah menyambungnya dalam ayat ke-81: “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.Seharusnya peguam yang mendakwa pejuang kebebasan itu meneliti dengan mendalam pengkisahan yang berlaku pada zaman Nabi Luth a.s. sebelum membuat kesimpulan berdasarkan perspektif yang terkeluar daripada al-Qur’an yang dianggapnya bukan sebagai kitab hukum.
Berdasarkan kepada kutukan itulah Islam tetap mengharamkan perkahwinan sejenis, maka pandangan seorang peguam yang bersalutkan fahaman kebebasan melampau itu adalah tidak tepat apabila menganggap homoseksual adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Islam tidak memandangnya sebagai lumrah, kerana ia adalah suatu cirri zina dan menghina prinsip kemanusiaan itu sendiri.
Homoseksual sebenarnya disumbangkan oleh persekitaran kekeluargaan, di mana seseorang itu pernah mengalami trauma dikasri oleh anggota keluarga sendiri akhirnya menyebabkan rasa benci kepada kelainan jantina. Predominan dalam pemilihan identiti itu juga berlaku dalam persekitaran perhubungan kekeluargaan yang renggang.
Tabiat pergaulan dan persekitaran menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kecelaruan identity di mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap ibu bapa yang merasakan penjelasan mengenai seks adalah sesuatu yang taboo untuk diketahui oleh anak-anak.Melalui pengamatan psikologi, homoseksual berlaku melalui pengalaman seperti kompleksiti hidup dan bukannya bawaan sejak lahir.
Secara jelasnya, faktor pergaulanlah yang amat besar mempengaruhi perilaku seksual dalam kalangan mereka yang kehilangan jatidiri dan kecelaruan psikologi, maka itulah telah menyumbang kepada kurang keyakinan diri terhadap keupayaan seks.
Ketidakupayaan seks itulah akhirnya mengawal otak dan membawa kepada tindak balas erotik yang pasif. Inilah sebenarnya merupakan kelemahan dan kompleksiti rendah diri kalangan mereka yang hidup dalam kecelaruan jantina dan aktiviti homoseksual secara berterusan.
Maka, kerana homoseksual itu berada di tahap kerosakan proses regenerasi, pembudayaan moral, kehidupan bermasyarakat dan agama, maka sebarang percubaan untuk mendesak pindaan peraturan yang menghalang perkahwinan sejenis mendapat kecaman meluas, masyarakat Malaysia masih boleh memikirkan secara jelas dan matang, budaya sedemikian adalah satu strategi untuk melunturkan keyakinan beragama dan merosakkan negara.
Tindakan polis mengharamkan perhimpunan tersebut amat wajar manakala desakan meluas masyarakat dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan untuk dikenakan tindakan tegas kepada penganjur atau pendokongnya bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Mereka sebenarnya ingin memugarkan hakikat kebebasan individu agar kehidupannya lebih beradab dan bermoral.

No comments: