Thursday, March 4, 2010

Etika Remaja

Etika Remaja


Etika Komunikasi Guru & Pelajar

Dalam proses pembelajaran di sekolah berbagai pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengajar ataupun mendidik para pelajar. Adakalanya guru bagaikan seorang bos atau raja yang hanya mengarah dan memerintah pelajar menurut kehendaknya. Ada juga guru mengajak para pelajar bersama-sama menyelesaikan topik yang dibincangkan Namun kesemua kaedah itu berguna dan bermanfaat sesuai dengan keadaan. Sesungguhnya guru yang ditakuti tidak berhasil dalam menjalankan komunikasi efektif, kerana pelajar merasakan terdapat jurang dalam menyatakan pendapat Tanpa komunikasi yang baik, hasil yang dituai juga tidak memuaskan.

Ada beberapa jenis hubungan guru dan pelajar seperti yang berikut;
1. Di sini, pelajar menjadi pendengar yang pasif. Mereka tidak dapat bertanya bila mereka tidak faham. Demikian juga guru tidak mengetahui apakah pelajarannya dapat diikuti ataupun tidak. Melalui jenis hubungan ini, bahan pelajaran, dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
2. Di sini, sudah terlihat hubungan 2 arah, tetapi terbatas antara guru dan pelajar secara individual. Antara pelajar dan pelajar tiada hubungan. Pelajar tidak dapat berdiskusi dengan teman atau bertanya sesama sendiri.
3. Jenis hubungan seperti ini sudah merupakan sistem hubungan yang lebih baik, walaupun masih agak terbatas dan formal. Guru tidak dapat berhubungan dengan pelajar dalam suasana perbincangan.
4. Hubungan ini merupakan hubungan yang paling efektif. Pelajar dapat mengadakan hubungan yang tidak terbatas. Guru dapat mengetahui apakah pelajarannya dan bimbingannya dapat difahami dan diterima oleh pelajar. Perbincangan juga dapat mengupas sekecil-kecil perkara atau sebarang ketidakpuasan dalam pembelajaran, di antara guru dan pelajar.
Adab Bersama Guru

Di dalam Islam kedudukan guru adalah amat tinggi. Guru merupakan pembimbing dan penasihat umat. Jika tiada guru maka manusia akan menjadi haiwan lantaran tidak ada pengajaran dan bimbingan. Oleh kerana itu Islam sangat mengambil berat tentang guru. Sesiapa yang memuliakan guru bererti ia memuliakan Rasul, sesiapa yang memuliakan Rasul bererti memuliakan Allah dan sesiapa memuliakan Allah syurgalah tempat kediamannya. Sebaliknya jika seseorang menderhakai guru bererti ia menderhakai Rasul. Barang siapa yang menderhakai Rasul bererti ia memurkai Allah. Sesiapa yang memurkai Allah maka nerakalah tempatnya. Oleh kerana itu seorang pelajar mestilah memelihara adab-adab bersama guru.Adab-adabnya antara lain adalah seperti berikut:

1. Memberi salam dan sentiasa hormat kepada guru.


2. Duduk dengan sopan dan sentiasa dalam keadaan tenang.


3. Jika ingin bertanya minta izin terlebih dahulu.


4. Cari masa yang sesuai untuk bertanya.


5. Sentiasa menampakkan sikap menerima pendapat guru.


6. Hindari daripada menyinggung perasaan guru.


7. Memberi bantuan kepada guru apa yang dapat dibantu.


8. Lakukanlah apa yang paling disenangi oleh guru.


9. Bercakap dengan baik dengan guru, dengan menggunakan bahasa yang baik.


10. Tidak meninggikan suara semasa bercakap dengan guru.