Thursday, December 15, 2011

Berbohong dan kesan berbohong

1. Berbohong ialah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.


2. Gejala pembohongan adalah amat keji dan sangat dibenci apalagi yang dibohongi itu adalah orang ramai, maka sudah tentu bahaya dan dosanya lebih berat. Oleh itu Islam menganggap perbuatan berbohong atau berdusta adalah satu perbuatan munafiq.

3. Selaku pemimpin adalah tidak wajar untuk membohongi pegundi(rakyat) dengan alasan untuk memujuk mereka atau menahan mereka daripada sesuatu kemarahan. Hal ini kerana ia akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan  menjadikan segala penjelasan yang diberikan tidak berkesan.

No comments: